Historie

Stručná historie našeho oddílu ke stažení

Na jaře v roce 1949 tři kamarádi Jan Gospoš st., Karel Gabryš a Miroslav Vykydal objevili v Pudlově u cukráře p. Jana Garbowiaka sokolské nářádí, zápasnickou žíněnku a také činku. Tam prvně vyzkoušeli svou sílu, tam se konaly první tréninky. Ještě v tomto roce pod hlavičkou Sokola Lokomotivy Bohumín se i s dalším adeptem těžké atletiky Oldřichem Rozsívalem zúčastnili přeboru nováčků v Praze na Žižkově. Zde naši zakladatelé vybojovali naše první medaile. Karel Gabryš byl druhý ve střední váze do 75 kg, Oldřich Rozsíval také druhý do 82,5 kg a Jan Gospoš st. obsadil 5.místo do 67,5 kg. Do tohoto roku kladou zakladatele vznik vzpírání v Bohumíně, přestože administrativně byl oddíl založen až v roce 1951. V oddíle byli také registrováni Walter Molata, Miroslav Sebera, Rudolf Saidel, Jindřich Šimek a několik dalších. V zimě se trénovalo v budově Národního výboru v Bohumíně a v letních měsících na sokolském hřišti. Karel Gabryš zařídil u vedoucího slévárny ing. Josefa Němce výrobu zakládací činky. V roce 1951 se tréninky přemístily do tělocvičny. ZRTV propůjčila vzpěračům šatnu, kde byla zřízena provizorní činkárna. Zde se také uskutečnilo první vystoupení na domácí půdě. Přes dílčí úspěchy nebyla situace v Bohumíně lehká, i z tohoto důvodu došlo na krátkou dobu ke sloučení se silnějším Baníkem Ostrava. Ale již v prosinci 1952 jsme se osamostatnili a startovali pod hlavičkou Baníku Železárny Bohumín. Na krajském přeboru Karl Gabryš zvítězil a Jan Gospoš obsadil 2.místo. Do oddílu vstoupili Karel Kolton (první bohumínský přeborník ČSR), Zdeněk Otahal a Karel Macura. Karel Gabryš obsadil na mistrovství ČSR v roce 1953 v HK do 75 kg 3.místo výkonem 292,5 kg. Ve stejném roce Karel vybojoval v Praze - Vršovicích 3.místo v HK do 79 kg i v zápase řeckořímském. V následjícím roce se v Porubě konala silácká soutěž, kterou vyhrál Karel Gabryš když 60 kg nadhodil 35x, na 2.místě se umístil Zdeněk Otáhal, který provedl 28 opakování.

Velice byli populární takzvané "Vzpěračské čtvrtky". Činka se převezla do blízkého, ale i vzdálenějšího okolí Bohumína, kde byla provedena vzpěračská exhibice. Například v roce 1955 bylo těchto vystoupení dvanáct - v Třinci, Michálkovicích, na hornickém učilišti v Šumbarchu, Brušperku, Horní Polance atd. Výborná propagace vzpírání. Na mistrovství ČSR v tomto roce v Praze na Vinohradech 13.11. obsadil Zdeněk Otahal v HK do 67,5 kg 2.místo

V roce 1955 se v kině Osvobození uskutečnilo meziměstské utkání OStrava : Bratislava v šestičlenných družstev. V družstvu Ostravy nastoupilo pět závodníků z Bohumína! Návštěva 400 spokojených diváků. V utkání jsme zvítězili rozdílem 100kg. Z Bohumína startovali Karel Gabryš 305 kg, Miroslav Vykydal 285 kg, Jan Gospoš 297,5 kg, Karel Macura 272,5 kg a Jindřich Šimek 257,5 kg. Na mistrovství ČSR v Luhačovicích, které se konalo ve dnech 26.-27.5.1956 obsadili naši závodníci 5.místo. V mistrovství ČSR pětičlených družstev obsadil Bohumín 5.místo, V následujícím roce se v kulutrním domě Prefi ve Skřečoni konalo další meziměstké utkání mezi Ostravou a Katovicemi. Do krajského družstva byli nominováni Jan Gospoš a Karel Gabryš. V roce 1961 vybojovali postup do II.ligy Jan Gospoš, Karel Gabryš, Jan Garbowiak, Miroslav Vykydal, Oldřich Rozsíval, Karel Macura, Karel Kolton, Jindřich Šimek a Boris Mišák. Na mistrovství ČSSR dorostu, které se konalo 18.5.1963 v Košicích vybojoval Josef Krywult 2.místo v HK do 56 kg. V roce následujícím vybojovali 3.místa na mis. ČSSR dorostu Miroslav Foltýn a juniorů Josef Krywult. Ondřej Hekel se po příchodu z Dukly Plzeň stal našim premiérovým mistrem ČSSR v kategorii mužů. Družstvo vybojovalo postup do I.ligy. Na historickém úspěchu se podílel: Zdeněk Petrák, Petr Plaček, Miroslav Foltýn, Ivo Pavlík, Lumír Sláma, Boris Mišák, Jindřich Šimek, Tadeáš Zych, Josef Krywult, trenér Jan Gospoš, předseda oddílu Boček Kabeláč.

Rok 1965 se zapsal do historie československa vzpírání. Mistrovství ČSSR, které se konalo prvně v Bohumíně tělocvičně SOU je pamětníky dodnes vzpomínané. Začalo velkolepým ohňostrojem, hudební skladatel Vladimír Brázda složil k této příležitosti slavnostní znělku. Byla to první vzpěračská soutěž přenášená Československou televizí. Vítězové jednotlivých disciplín dostali od pořadatelů již tenkrát plakety mistrů ČSSR. Na restauraci "U vzpěrače" se přejmenovala "Špica". Jídelní lístek se mohl pochlubit brífinkem " a la Vlasov". Startovalo 84 závodníků. HK do 90 kg byla dokonce rozdělena do dvou skupin. Mistrovství během třech dnů navštívilo téměř 3000 diváků! Ondřej Hekelbyl vyhlášen nejtechničtějším závodníkem soutěže.

První titul mistra sportu pro oddíl získal dne 1.3. 1965 Zdeněk Petrák, který nás v tomto roce reprezentoval na Dunajském poháru v Budapeštis výkonem 400 kg v HK do 90 kg a vybojoval 2.místo

První mezinárodní utkání se konalo ve vyprodané divadelní I Osvětě dne 4.7.1965 s Dynamem Erurt. Utkání se konalo u příležitosti 80.výročí vzniku ŽD Bohumín. Naši v sestavě Lumír Sláma, Zdeněk Petrák, Antonín Láník, Cyril Grebeči, Ivo Pavlík, Petr Dluhý a Plaček zvítězili v poměru 6:1. Při své prvoligové premiéře Bohumín vybojoval 2.místo! V roce 1966 jsme v 1.lize obsadili čestné 3.místo. První zahraniční oddílový zájezd směřoval do jugoslávské Lublaně, kterou jsme porazili v poměru 2:1,9. Historického zájezdu se zúčastnili Dušan Staš, Boček Kabeláč, Vilém Žak, Jindřich Šimek Jan Gospoš, Eduard Pavliár, Koloman Mokráš, Jiří Adamczyk, Kazek Pálka, Ivo Pavlík, Boris Mišák, Lumír Sláma, ZDeněnk Petrák, Petr Dluhý a mezinárodní rozhodčí Luboš Petřík ze Zlína.

V roce 1963 pod vedením předsedy oddílu Dušana Staše přišel velký vzestup. V letech 1968 - 1973 startovala v Bohumíně téměř celá českolovenská reprezentace. V letech 1965 - 1973 jsme v družstvech 1.ligy mužů vybojovali 4x titul mistra ČSSR, 4x stříbro a 1x bronz.

První velký úspěch zaznamenalo naše dorostenecké družstvo v roce 1969, kdy na mistrovství ČSSR dorosteneckých družstev se umístilo na 2.místě a prohrálo pouze s výběrem Slovenska.

V bohumíně dne 8.6.1973 se konalo experimentální utkání "Liga žáků" mezi domácím Baníkem Havířov. Pod vedením trenéra Ivo Pavlíka, kterému se podařil výzkum kladného vlivu vzpírání na dětský organismus. J eho výzkum prokázal, že při odborném vedení vzpírání neškodí. Za Bohumín nastoupili Bořivoj Gsopoš, Libor Švejda, Roman Kubica, Lubomír Ramach, Bartoloměj Polák.

Absolutní rekord oddílu drží výkonem 234,5 kg v nadhozu ze dne 13.4.1986 Anton Baraniak. Tento rekord vytvořil na Dunajském poháru v Havířově při tělesné váze 109,5 kg.

Zástupci oddílu se významnou měrnou podíleli na utváření vzpěračské politiky v naší republice. Prvním významným funkcionářem se zastoupením v Českém svazu vzpírání byl Dušan Staž (místopředsedas svazu), Rudolf Faja, PeadDr. Antonín Drešl, PeadDr. Ivo Pavlík, JUDr. Petr Hron, Milan Dluhoš, Vítězslav Ország, Mgr. Jaroslav Thér, Karel Prohl, Petr Tepliček a náš odchovanec a zástupce i v orgánech EWF a IWF Mgr. Petr Krol.

Mezi významné funkcionáře oddílu dále patří Karel Gabryš, Jindřich Šimek, Jan Gospoš, Boček Kabeláč, Vilém Žák, Milan Dluhoš, ing. Petr Dluhý, Boris Mišák, JUDr. Bedřich Beran, MUDr. Vladimír Pazďora, ing. Antonín Bezděk, ing. Zdeněk Dvořák, ing. Miloslav Hanusek, PhDr. Vladimír Mařádek, JUDr. Andrej Milčák, Miroslav Foltýn.

V Bohumíně se zájem vzpírání dědí z otce na syna a dokonce i na dcery. Některé rodiny vzpírají ve třech generacích. Zakladatel oddílu Jan Gospoš, vzpírali jeho synové Bořivoj a Zdeněk, vzpírá vnuk Jan Gospoš jr. Vzpomeňme Josefa Cichého, jehož syn Miroslav stále vzpírá. Synovci od Josefa Jan, Josef a René Gasiorovi a jejich děti Hanka(Josef), Jiří a Jaromír(René), patří mezi nejlepší v republice. Anton Baraniak (Sylva, Marek), Jiří Mandát (Lucie, Zuzka, Jiří), Karel Prohl(manželka Ludmila, synové Karel a Pavel), Josef Krywult(vnuk Patrik), Petr Tepliček (syn Petr,vnuk David) Jaroslav Thér (manželka Petra, dcera Kateřina), Roman Kubica(syn Roman), Karel Ryl(synové Karel , Jan), Vítezslav Ország (syn Víťa), Bratři Petrovové (Petr, David), Bratranci Petr Sedláček, Eduard Sedláček a Jakub Jureček.

Zdroj: Almanach Vzpírání Bohumín